PROGRAM POSIEDZENIA KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN Z UDZIAŁEM WŁADZ UCZELNI, MIASTA, REGIONÓW I WYDZIAŁÓW PEDAGOGICZNYCH

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego

Szczecin 25 – 26 czerwca 2015r.

Kształcenie i doskonalenie nauczycieli w Polsce w edukacji akademickiej

25 czerwca 2015r.

13:00 – 14:00 – Rejestracja / hol Wydziału Humanistycznego US ul. Krakowska 71- 79

14:00 – 15:00 – Uroczyste otwarcie Zjazdu (bezpośrednia transmisja w Internecie)

 • JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Edward Włodarczyk
 • Wystąpienie Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin Krzysztofa Soski
 • Przewodniczący KNP PAN, prof. dr hab. Bogusław Śliwerski
 • Dziekan Wydziału Humanistycznego US, prof. dr hab. Barbara Kromolicka

15:00 – 15:30 – Kondycja nauczycielskiego stanu po 25 latach transformacji

 • prof. dr hab. Bogusław Śliwerski

15:30  – 17:45 – Nauczyciele na rynku pracy. Z doświadczeń Szczecina

 • Prowadzenie obrad: prof. dr hab. Barbara Kromolicka – Dziekan WH, dr hab. Urszula Chęcińska prof. US – Prodziekan WH

15:30 – 15:50 – Nauczyciele szczecińskich szkół

 • Wystąpienie Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin Krzysztofa Soski

15:50 – 16:20 – Przerwa kawowa

16:20 – 16:40 – Stan i kierunki doskonalenia zawodowego nauczycieli – Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

 • Urszula Pańka

16:40– 17:00 – Obraz kształcenia akademickiego nauczycieli na stronach internetowych

 • prof. dr hab. Barbara Kromolicka

DYSKUSJA

17:45 – 18:00 – Podjęcie uchwały w sprawie poparcia wniosku KNP PAN do nagrody im. Władysława Spasowskiego

19:30 – Uroczysta kolacja Muzeum Narodowe, Wały Chrobrego

26 czerwca 2015r.

9:00 – 15:00 – Obrady zjazdu

 • prowadzenie prof. dr hab. Bogusław Śliwerski – Sala Rady Wydziału s.194

9:00 – 11:30 – Kształcenie nauczycieli w edukacji akademickiej

 • wprowadzenie do dyskusji –  prof. dr hab. Henryka Kwiatkowska, KNP PAN; prof. DSW dr hab. Dorota Gołębniak, KNP PAN

11:30 – 12:00 – Przerwa kawowa

12:00 –  12:20 – Parametryzacja jednostek naukowych. Stan przygotowań

 • dr hab. Ewa Dahlig – Turek, prof. IS PAN przewodnicząca sekcji nauk humanistycznych i społecznych KEJN

12:20 – 12:40 – Kształcenie nauczycieli w ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej

 • prof. dr hab. Amadeusz  Krauze, członek PKA

12:40 – 13:00 – Walidacja efektów uczenia się uzyskanych poza systemem formalnym

 • prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski KNP PAN

13:00 – 13:30 – Stopnie i Tytuły Naukowe w  dyscyplinie pedagogika

 • prof. dr hab. Bogusław Śliwerski KNP PAN

DYSKUSJA

14:30 – Podsumowanie i zakończenie Zjazdu

 • prowadzenie: prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, prof. dr hab. Barbara Kromolicka

15:00 – Obiad

16:30 – 18:00 – Dla zainteresowanych:

 • rejs statkiem po Zalewie Szczecińskim
 • zwiedzanie Muzeum Techniki i Komunikacji. Zajezdnia Sztuki w Szczecinie (zapisy pierwszego dnia Zjazdu)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

DO ZOBACZENIA W SZCZECINIE !!!

Prof. dr hab. Barbara  Kromolicka

Dziekan Wydziału Humanistycznego

Uprzejmie informujemy, że na stronie intermetowej Wydziału Humanistycznego w zakładce Zjazd Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN i Dziekanów Wydziałów Pedagogicznych w Szczecinie (http://zjazddwp.whus.pl) znajdują się dodatkowe informacje związane z organizacją Zjazdu.

Adres bezpośredniego organizatora Zjazdu

Wydział Humanistyczny Uniwersytet Szczeciński

ul. Krakowska 71-79

71 – 017 Szczecin

Dopisek: Zjazd KNP PAN

Adres mailowy organizatora Zjazdu:  zjazddwp@whus.pl